Home Ознаки Статии означени со "авен повик"

авен повик

Врз основа на член 50 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 од Статутот на општина...