Почетна Струмички маабет

Денеска се јадеше бел фасуљ на струмичкио плоштад

Како и секоо година така и денеска традиционално се јадеше бел фасуљ на струмичкио плоштад. Поп Мите дае  благослов за здрааве на сите шо ќе си апнат и за продолжуване на традицијата на Организационио одбор на струмичкио карневал.

Струмичаане дојдее, си апнаа, си гувории и си го одбележии почетоко на велигденскио пост…