Почетна Струмички маабет

Сто пати кажана лага на крајот станува вистина

Ѓорги Тасев e претседател на невладиното здружение „Новус“, демонстратор на Универзитетот ФОН, а во слободното време е посветен на своите пасии – работи како ди-џеј продуцент. За себе вели дека она што го одредува како личност се борбата против селективноста и флагргантните прекршувања на човековите права и слободи во неговата средина

НОВА: Здружението „НОВУС“ од Струмица ги застапува прашањата поврзани со човековите права и слободи, подобрување на социјалната и економската состојба на граѓаните, промоција на европскитевредности…До каде сме денес со основните човекови права и слободи загарантирани со Устав?

Тасев: Токму така, тоа е една и од причините зошто го основавме „НОВУС“. Правиме сериозни обиди колку што можеме повеќе граѓаните да ги запознаеме со нивните права и како да ги остваруваат тие права преку разни работилници, обуки и трибини. Никогаш во ниту една држава која што се нарекува демократска не треба да бидат доведени во прашање почитувањето и примената на човековите слободи и права. Не смее да постои селективност во нивната примена. Во последните неколку години сме сведоци на бројни флагрантни прекршувања на човековите права и слободи почнувајќи од злоупотребата на мерката притвор, слободата на изразување и говор, пристапот до информации од јавен карактер, злоупотребата на мерката заштитен сведок, клеветата и навредата, па се до противуставното менување на уставните одредби. Токму и во препораката од ЕК речиси секоја година се наведува судството и законската регулатива како области во кои што е потребна корекција и искоренување на корупцијата и митото, а истото се наведува и во извештајот од Стејт депарментот. Стана тренд во нашата држава бројни законски регулативи да бидат третирани како исклучок, а не како нужни правила. 

НОВА: Ги промовирате и европските вредности и принципи. Дали граѓаните се доволно информирани за бенефитот од овие вредности или пак се забележува скептицизам и затвореност за прифаќање на истите?

Тасев: Пред да може да зборуваме за европски вредности и принципи, многу е важно да се запрашаме дали имаме прво реални вредности во ова наше општество? Не, се е изместено. Ненормалното да биде нормално, ступидното да биде паметно, незнаењето да биде над знаењето, алчноста и зависта да бидат нормални нешта. Кога повторно ќе се вратат вистинските вредности што ја даваат сликата за еден народ, тогаш може да зборуваме за европски вредности. Несомнено, бенефитот од овие вредности би бил огромен за ова наше ранливо општество. Но, во последните неколку години луѓето како намерно да не сакаат да го увидат бенефитот од тоа. Можеби и самите владини кампањи, реклами и написи во медиумите за величење на национализмот и она што е наше си го направија своето. Некако како општество сме затворени за примање на нови идеи и вредности, а за време на глобализација, тоа е погубно.

НОВА: Реализирате проекти за подобрување на интелектуалниот капацитет кај младите. Има ли смисла вашиот проект во услови кога младите луѓе да го надградуваат своето знаење во услови кога нема работа за нив и кога поголем број од нив ја напуштаат државата барајќи ја својата егзистенција во други земји?

Тасев: Секогаш вреди една млада личност да се надоградува и усовршува и да ги развива своите капацитети и да излезе подготвена на пазарот на трудот, но за жал, потребно е да бидат исполнети уште многу други услови за да може младата индивидуа да го покаже својот капацитет, да напредува и да го наплати трудот. За жал, ситуацијата од ден на ден во нашата држава налага да има вистински одлив на мозоци, без никаква интенција овој негативен тренд да запре. Ова стана нормално и на улица може постојано да слушнете од млади луѓе: „Брат, кога ќе бегаш нагоре“? Проблемот станува сериозен, така што токму со овие примери се поистоветуваат и оние другите кои се уште сакат да останат овде и да се борат да ги остварат своите амбиции. Тоа е токсинот кој што се шири. Имаме изгубени генерации на млади луѓе, кои што се изгорени од сите јавни политики и стратегии на властите во континуитет. За време на толку голема невработеност, пензионерите се оние кои ги имаат најголемите бенефиции. Тоа лошо влијае и не е „role model“ политика за младите. Тоа ја прави нашата приказна уште потажна, младите луѓе да немаат никакви бенефиции, ниту пак да ја гледаат својата иднина овде. Сите стимулирачки мерки се само декларативни и служат како декор на бел лист хартија, без никаков импакт.

Целото интервју можете да го прочитате на НОВА