Почетна Шаренило

Пронајден е проблемот за венерични болести, до оловото е !!! (Видео)

Анкетата што ја направи  Охрид1 на прашањето што се тоа венерични болести, една од анкетираните проблемот со сексуално преносливите болести го лоцираше во оловото.