Почетна Шаренило

Македонскиот јазик е загрозен од МакедонскиЈот???

Без коментар!!!

Сепак вие можете да го споделите вашето мислење за Македонскиот јазик или пак за МакедонскиЈот.