Почетна Струмички маабет

Бел фасуљ на струмичкио плоштад

И денеска как и секоо година традиционално се јаде бел фасуљ на струмичкио плоштад. Поп Мите даде  благослов за здрааве на сите шо ќе си апнат и за продолжуване на традицијата на Организационио одбор на Струмичкио карневал. Со белио фасуљ струмичане го удбележии пучетоко на велигденскио пост.